Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad(MR) zitten ouders en personeel. In deze raad wordt vooral gesproken over het onderwijs en alles wat daar indirect mee te maken heeft. Het gaat over beleidsmatige zaken die de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Er wordt vanuit deze raad meegedacht over het onderwijs aan uw kind. Op deze manier worden de onderwijsprocessen bewaakt en daarmee de onderwijskwaliteit. De MR komt acht keer per jaar bijeen en het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Door middel van verkiezingen wordt bepaald wie van de nieuw aangemelde ouders en leerkrachten een plaats in de MR mag innemen.

Onderstaand treft u de notulen aan van schooljaar 2015-2016

 Notulen MR 19-1-2015 Downloads: 268 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 135 kB
 
 Notulen MR 17-2-2015 Downloads: 263 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 82 kB
 
 Notulen MR 18-3-2015 Downloads: 255 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 195 kB
 
 Notulen MR 16-4-2015 Downloads: 268 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 62 kB
 
 Notulen 15-6-2015 Downloads: 210 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 248 kB
 
 Notulen 24-8-2015 Downloads: 221 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 201 kB
 
 Notulen 13-10-2015 Downloads: 242 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 119 kB
 
 Notulen 3-11-2015 Downloads: 228 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 200 kB
 
 Notulen 18-11-2015 Downloads: 217 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 137 kB
 
 Notulen 7-1-2016 Downloads: 230 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 133 kB
 
 Notulen 15-2-2016 Downloads: 252 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 136 kB
 
 Notulen mr 7 maart 2016 Downloads: 73 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 134 kB
 
 Notulen 13 april 2016 Downloads: 74 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 195 kB
 
 Notulen 23 mei 2016 Downloads: 77 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 194 kB
 
 Notulen 20 juni 2016 Downloads: 75 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 283 kB
 
 Notulen 5 september 2016 Downloads: 90 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 140 kB
 
 Jaarverslag MR 2015-2016 Downloads: 80 | Type: pdf | Bestandsgrootte: 355 kB