Talenten

Talenten

Ieder kind heeft zijn/haar talenten. De Albatros daagt de kinderen uit om te ontdekken welke mogelijkheden ze hebben. De Albatros biedt daarom een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen veelvuldig positieve respons krijgen van de leerkrachten.
Het is belangrijk dat het zelfvertrouwen groeit waardoor een kind de vleugels durft uit te slaan. Pas dan zal het lukken ‘er uit te halen wat er in zit’. Dat vinden we erg belangrijk.

Om talenten te ontwikkelen werken we vanuit het gedachtegoed van de MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE.

Meer weten over MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE? Lees de achtergrondinformatie onder het kopje Downloads.

 Kennisnest 

Ook beschikken we over een Kennisnest waar kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben, uit verschillende groepen, enkele uren per week extra leerstof op een andere manier krijgen aangeboden.